Individuellt program

Programmet för sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat.

Det är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Det individuella formatet är upplagt efter att vi träffas vid ett första personligt möte, kostnadsfritt. Du får programmet beskrivet för dig och bestämmer sedan om du vill fortsätta. 

Därefter träffas vi 8 gånger-1 tim/ vecka alt varannan vecka. Till varje möte får du en hemuppgift.Det ingår också att läsa eller lyssna på boken Sorgbearbetning som ingår i avgiften.

Välkommen att boka in ett första möte! Kontaktinformation hittar du här

Copyright © Svenska Institutet för sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.