Karriär

Min styrka ligger i mitt genuina intresse för människor. Jag känner in och kartlägger gruppen. Därefter kan jag utveckla dem från den punkten de befinner sig.

Föreläsningar om Karriär handlar om att få företag och människor att nå bättre resultat både personligen och i det större perspektivet även företaget. 

  • Mål och resultat
  • Ditt personliga varumärke
  • CV-skrivning
  • Intervjuteknik
  • Presentationsteknik
  • Personligt varumärke
  • Kartläggning potentiella yrken och arbetsgivare
  • Kompetens- och egenskapsinventering