Om Annelie Eng

Jag älskar att utveckla människor, både som mentor och coach. Mitt innehållsrika arbetsliv har gett mig erfarenhet av både privata, statliga och kommunala företag. Dessutom är jag egenföretagare och har fyra barn.

Min personliga resa går från att vara ensamstående mamma till att enastående människa. Att jag kan känna att jag duger bra som jag är. Allt sammantaget gör att jag har lätt för att sätta mig in i företag och människors situation.

Alla sätt att coacha människor har jag utbildat mig inom: Chefscoaching, gruppcoaching, karriärscoaching, livscoaching, hälsocoaching, säljcoaching, jobbcoaching, sorgcoaching (sorgbearbetning), barncoaching, servicecoaching. Allt är lika spännande och i grund och botten handlar det om att älska att utveckla människor.

Som stolt Lerumsbo deltar jag i många nätverk både inom och utom kommunen. Du hittar mig t.ex. i det privata näringslivet, i intresseorganisationer och i föreningslivet.

Jag känner verkligen att jag är på rätt plats i livet. Mitt mål är att alla jag träffar ska känna samma sak när mitt uppdrag är slut.