Livscoaching

När hjulen snurrar som fortast kan det vara svårt att göra val som ger balans i livet och får livspusslet att gå ihop.

Som coach leder jag processen framåt så att du kan ta eget handlingsansvar. Genom att hitta bra förhållningssätt till livets olika situationer kommer du känna större lugn.

Du får med dig verktyg du alltid kommer ha nytta av t.ex. ”Livshjulet”. För det är bara du i hela världen som kan avgöra vad som är viktigt för dig. Och med hjälp av MIG som livscoach får du en helhetssyn på dig och ditt liv.