Karriärcoaching

Är du där du vill vara så här långt i yrkeslivet? Ofta bär människor på önskningar som de inte vet vad de ska göra med.

Jag hjälper dig att bli medveten om dina karriärsval och din karriärplanering. Hur du kan bli tydligare mot dig själv, med vad du vill och vad du kan. Redskapen du får med dig har du nytta av i många situationer både i din karriär likväl som privat.

Som arbetsgivare får du rätt underlag för att utveckla en person till sin fulla potential. Med mig som certifierad karriärcoach blir processen effektiv och får ett utfall i positiv riktning för båda parter.

Exempel på delar att utveckla:

  • Kompetens- och egenskapsinventeringKompetens- och egenskapsinventering
  • Karriärplan
  • Karriärmål
  • Kartläggning potentiella yrken och arbetsgivare
  • CV-skrivning
  • Intervjuteknik
  • Presentationsteknik
  • Personligt varumärke
  • Matchning arbetsgivare
Diplom