Sorg & förändring

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Sorg kan också uppstå vid företagsförändringar t.ex. när ett företag delas, läggs ner, flyttar huvudkontoret eller byter inriktning på verksamheten.

I det privata kan det vara separationer, övergrepp, relationsproblematik till en partner, förälder, barn, vänner eller kollegor. Andra exempel är egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet helt enkelt inte blev som man tänkt sig. Även utbrändhet eller utmattnings-depression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi!

När jag handleder en grupp som antingen behöver bearbeta sorg eller som får en föreläsning i hur man hanterar sorg, har jag en fördel av att komma utifrån. Jag har vana och utbildning att hantera stora känslor som kommer fram i grupp och på individnivå och ser på sorgbearbetning med ett utifrånperpektiv. Upplevelsen av sorg och förmågan att uttrycka den är individuell och kan vara svår att avläsa. Med nya verktyg blir det lättare att vara en bra medmänniska vid svåra stunder.

Jag föreläser om sorg och handleder sorgbearbetningsprogram:

  • för grupper
  • individuellt

Delar av texten kommer från Svenska Institutet för sorgbearbetning www.sorg.se

Copyright © Svenska Institutet för sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter.